+45 2216 2999 wolfgang@mostert.dk

Articles in Danish

Dong har gennemgået flere forvandlinger siden sin grundlæggelse i 1972. ‘Er privatiseringen af DONG Energy en god ide? . Dels generelt, se artiklen “Skal staten sælge ud af sine aktier i DONG-Energy?“, debatindlæg juni 2006 (Også bragt iEl&Energi, nr. 12, august 2008).  Dels mht at få Goldman Sachs ind som investor, se kronikken i Information den 21. januar 2014 ”DONG-debat skæmmes af ideologiske misforståelser” samt Sammenligning af Goldman Sachsaftalen med tilbuddet fra PensionsDanmark.

Hvis omstillingen til et fossilfrit energisystem frem til 2030 skal lykkes, så skal det ske til de lavest mulige omkostninger. Hvis vi investerer for dyrt, så vil politiske reaktioner bremse omstillingen.  Et meget uheldigt eksempel på hvordan man ikke skal gå frem er solcelleordningen, se kronikken i Information fra oktober 2012: ”Solcelleordningen en fiasko for dansk energi- og klimapolitik”.

Den økonomiske vækst i vestlige lande er de sidste tre årtier dels blevet mindre end i de tre forudgående årtier, dels kommer den beskedne vækst der er i stigende grad kun en mindre del af befolkningen til gode. Læs om problematiken i diskussionsoplægget “økonomisk ulighed – årsager og virkning” e fra 2012.

Det fleste der forsøger sig med spådomme om fremtiden brænder fingeren (før eller senere). Jeg kom galt afsted i 2012 med en forventning om om at et af de kinesisk vindmøllefirmaer ville søge at købe sig ind i Vestas, se kronikken i Berlingske Tidende “Kineserne kommer til Vestas“.

EU’s kvotesystem balancerer mellem succes og fiasko”,  El & energi. – 2006, nr. 11

Copenhagen Consensus eller Copenhagen Confusion?”,  Politiken. 2006-07-17

Mere fup end fakta fra IEA om oliepriser”,  El & energi. – 2005, nr. 4

EU’s kvotedirektiv: miljøpolitik eller fordelingspolitik?“, diskussionspapir, 2004

Tyrkiet og EU”, debatindlæg 2002

KW eller MW? Hvad skal Udviklingsbankerne satse på?”, El & Energi, 2001

”Ulandene under pres : energiproblemerne i ulandene er voldsomme og elreformer er vanskelige at gennemføre”, : El & energi. – Årg. 96, nr. 11

Erhvervszoner et omstridt instrument”, Børsen. – 1992-06-19

”EF’s indre marked: Højteknik eller brugtbiler”, Børsen. – 1987-03-24.

”Danmark som den store rorgænger i Fællesskabet”,  Børsen 1987-07-01

” 6 km for langt til fodbold-VM : vrede folk i Algeriet kræver elektricitet”, Udvikling. – 1987, nr. 3.

”Energikrisen: Knaphed endte i overflod”, 1984-07-05